Voetreflexologie

Voetreflexologie; een eeuwenoude geneeswijze voor moderne problemen

Voetreflexologie gaat uit van de gedachte dat alles volmaakt met elkaar verbonden is en een geheel vormt. Deze therapie heeft dan ook niet alleen een fysieke, maar ook een psychische en emotionele werking op de mens. Het is meer dan symptoombestrijding.

Voetreflexologie zorgt ervoor dat het zelf herstellend vermogen van het lichaam geactiveerd wordt. Het hele lichaam wordt weerspiegeld op de voeten. Een massage van deze reflexgebieden beïnvloedt de betreffende organen en weefsels in het lichaam.

Ervan uitgaand dat lichaam en geest een twee-eenheid vormen, beïnvloedt de behandeling ook de geest. De therapie herstelt de disbalans van het lichaam en geeft een aanzet tot zelf genezing. Lichaam en geest kunnen op deze wijze ook preventief worden versterkt. Het stellen van een diagnose is het werk van een arts. Deze diagnose is de basis van de behandeling van de voetreflexologie.
Niet alleen als er klachten zijn, maar ook als pure ontspanning kan men voor een voetreflexbehandeling kiezen.

Geschiedenis Reflexzonetherapie

Het behandelen van ziekten door middel van de reflexzones is bepaald geen nieuwe therapie. Zo'n zesduizend jaar geleden moet reflex-zonetherapie al zijn toegepast, maar de eerste duidelijke afbeelding hiervan dateert van ongeveer 2300 voor Christus.

 

Deze afbeelding is gevonden in het graf van een arts uit het Egyptische Sakkara en laat de behandeling zien van de reflexzones op de hand en op de voet. Ook in India en andere delen van Azië werd de reflexzonetherapie in eenvoudige vorm reeds duizenden jaren geleden toegepast, maar raakte daarna langzaam in onbruik.